zondag, november 19, 2017

welkom

Langzaamaan zet de mens zijn eerste schreden in het Aquarius tijdperk, in deze nieuwe tijd zal een verschuiving plaatsvinden van individueel werk naar groepswerk en met name de groepsziel zal dan meer op de voorgrond treden.

Het Vissentijdperk dat dik 2000 jaar duurde was vooral gericht op het individu, loskomen van de soms benauwende banden die door maatschappelijke, sociale, culturele groepen werden opgelegd en dit is terug te vinden in de op “ik” gerichte maatschappij waarin eigen welzijn en welvaart voorop staat. De graaicultuur, het cocoonen, het egoïsme, het is in alle lagen van de bevolking te zien.

Het Watermantijdperk met als kenmerk de groepsziel zal laten zien dat steeds meer mensen zich bewust gaan worden van iets groters dat het individu zal overstijgen. Dit zijn groepen waarin het groepswerk centraal staat en het individu op de achtergrond komt te staan. De groepsziel is de totale samenwerking van de groepsleden op geestelijk vlak en dit inspireert, motiveert en boost. Men voelt zich gesteund door de groepsziel ongeacht het eigen dagelijkse werk of situatie en de nadruk van het leven komt te liggen op de ontwikkeling van die groepsziel zodat bewustzijnsgroei van de mensheid op gang wordt gebracht.

Een eerste begin zijn esoterische of spirituele werkgroepen die op regelmatige basis bij elkaar komen en bereid zijn zich in te zetten voor de groepsziel. Doel is het creëren van groepsbewustzijn door middel van bijeenkomsten, studies, lezingen en verdiepingen die zich richten op de groepsziel zodat zelfrealisatie en de eigen werkzaamheid hierin zal worden aangewakkerd.

Een esoterische of spirituele werkgroep is geen studiegroep die op mentale basis huiswerk verricht en inzichten wil verkrijgen maar is een groep die door weerspiegeling van zichzelf in de ander het leven gaat begrijpen op een dieper niveau en zich door de groep gestimuleerd voelt om dit op alle lagen vorm te geven. In het nieuwe Watermantijdperk zal er een verschuiving komen van het individu naar de groep, van het ik naar het wij-gevoel, van ego naar transparante persoonlijkheid. Een peloton wielrenners is meer dan een aantal individuen het is een veel sterkere kracht die boost, snelheid geeft en altijd krachtiger is dan een individuele renner en zo is de groepsziel meer dan een aantal mensen die op regelmatige basis bij elkaar komen het is een nieuwe eenheid die door de afzonderlijke leden gevormd en gebruikt wordt. Het geeft kracht en werkt door de leden heen waar ze ook zijn.

Door afstemming met elkaar ontstaat een krachtig eenheidsveld dat verbindt, kracht geeft, stimuleert, activeert en motiveert maar ook zorgt voor een diepere verbinding met de anderen zodat emoties, stemmingen en inzichten zichtbaar worden zonder hierover te willen oordelen. Esoterische of spirituele werkgroepen worden gevormd op basis van interesse, wederzijds begrip, gelijkheid en bereidheid tot zelfonderzoek en reflectie.

   groepsziel in wording, de afzonderlijke bollen (leden) vormen samen een grote bol (groepsziel)

 

Zelf stel ik geen groepen samen maar geef gehoor aan uitnodigingen die uitgaan van vriendengroepen, spirituele verenigingen of clubs met soortgelijke interesses die bereid zijn te luisteren naar zichzelf en anderen en die zich kunnen vinden in bovenstaand schrijven, ook begeleid ik mensen op persoonlijk vlak.

Ben jij of zijn jullie zo ver voor groei op het pad van de groepsziel en zelfrealisatie en wil je een groepsavond organiseren of heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op,

In liefde,
René